OBSAH

úvod
šifruj soubor
dešifruj soubor
šifruj adresář
dešifruj adresář
zašifruj schránku
dešifruj schránku
výměna klíčů
registrace
o programu

Šifruj - ochrana dat, pošty a souborů šifrováním

sifruj

software šifruj

Program ŠIFRUJ vznikl pro potřebu ochrany pošty na Internetu a podporu obchodování na Internetu. Normální odeslání pošty lze přirovnat k poslání pohlednice, kdy si danou pohlednici může přečíst každý, kdo se s ní dostane do styku. Pokud chcete aby Vaše e-maily byly chráněny obálkou tak jako Vaše dopisy posílané poštou, tak nejlepším řešením je tyto e-maily zašifrovat. Pak lze přirovnat takovou ochranu šifrováním k dopisní obálce.

Jistě si dovedete představit situaci, kdy zákazník si objedná nějaké zboží (software) u obchodníka a zaplatí na číslo účtu, které mu obchodník poslal emailem. Ovšem HACKER změnil číslo účtu na svůj účet a vesele inkasuje peníze. Okno "VSTUPY" obsahuje tři vstupní (editovací) řádky. První řádek slouží k zadání souboru, který chceme zašifrovat. Druhý řádek je určen k zadání šifrovacího klíče. Šifrovací klíč (ŠK) zde má mimořádnou důležitost. Kdo se zmocní Vašeho ŠK, ten dekóduje data. Kopii Vašeho šifrovacího klíče musí mít také příjemce. To značí, že stejný šifrovací klíč musí mít vždy odesílatel i příjemce šifrované zprávy. Šifrovací klíč musíte mít uschován proti různým zlodějům dat a hackerům na disketě. Je to podobné jako s klíči od bytu, které se nepovalují volně přístupné na stole ale jsou schovány (v našem případě na disketě a disketa v kufříku). Třetí řádek slouží k zobrazení znaků šifrovacího klíče ( jedno číslo má rozsah 1-255). Nový klíč vygenerujeme příkazem "NOVÝ KLÍČ" a pak ho zapíšeme na disketu a: Klíči je přiřazena koncovka "key". Klíčů si můžeme vygenerovat kolik potřebujeme ("NOVÝ KLÍČ" pořád dokola). Pokud máme zadán soubor pro šifrování a je zadán klíč, můžeme spustit šifrování. Soubor bude zašifrován pod novým jménem: "_OLDNAME.EXT ". To znamená, že mu bude přiděleno staré jméno se znakem "_" na začátku. Do zašifrovaného souboru se také zapíše název klíče, kterým byl daný soubor zašifrován. Příklad: Chceme zašifrovat soubor AUTOEXEC.BAT zašifrovaný soubor se bude jmenovat _AUTOEXEC.BAT. DEŠIFROVÁNÍ provedeme klepnutím na tlačítko výběr v okně (orámování) dešifrování. Po zvolení souboru k dešifrování se nám zobrazí v editovacím poli "Zašifrováno klíčem" klíč, kterým byl daný soubor zašifrován. Potom klepneme na tlačítko "výběr" a vybereme si z diskety A: stejný klíč. Máme-li vyplněna všechny tři pole pro dešifrování, můžeme klepnout na tlačítko "Dešifruj" a proběhne dešifrování souboru z _FILENAME.EXT na FILENAME.EXT. V okně kontrola neporušenosti se zobrazí stav kontroly CRC, tj. zda soubor je po dešifrování totožný se souborem před zašifrováním. Pokud tomu tak není, zobrazí se "Chyba přenosu!", pak zkuste soubor znovu stáhnout z Internetu. Pokud si zatrhnete volbu setřít (wipe), bude zdrojový soubor neobnovitelně smazán! Nahoře na nástrojové liště ikona klíče slouží k neobnovitelnému mazání souborů. Program lze také spouštět z příkazové řádky pro volání z jiných programů, tzn. program se spustí s níže uvedenými parametry, zašifruje soubor a ukončí se. Parametry pro spouštění z příkazové řádky (nebo z jiného programu):

syntaxe: sifruj -s zdroj cil klic ; pro šifrování
syntaxe: sifruj -d zdroj cil klic ; pro dešifrování

Např.:
sifruj -s c:\dokumenty\dopis.doc c:\dokumenty\_dopis.doc a:\jana-petr.key
sifruj -d c:\dokumenty\_sdeleni.doc c:\dokumenty\od_Novaka.doc a:\novak-jana.key

Pro spouštění z příkazové řádky se vytváří soubor SIFRLOG.TXT ve stejném adresáři odkud byl spuštěn program SIFRUJ. Je zde zaznamenán průběh šifrování a dešifrování. Má to praktický význam hlavně pro dešifrování, kdy můžeme vidět, zda přes noc proběhl příjem dat vpořádku (OK decrypting ...). Pokud je napsáno BAD decrypting ... , pak příjem dat není v pořádku a je nutno uvedený soubor znovu přijat. Tento program je možno jeden měsíc používat zdarma. Pak je nutno požádat o registrační klíč a zaplatit registrační poplatek.

Šifrám zdar, hackerům zmar!

ZM-SOFT software - šifruj, prekodér, netsend