Netsend - program pro posílání zpráv ve WINDOWS XP, 2000, NT (kurýrní služba)


Obsah

1. NETSEND - k čemu slouží
2. instalace
3. spouštění a posílání zpráv
4. synchronizace dat
5. registrace
6. stažení programu


NETSEND - k čemu slouží

Tento program slouží pro posílání zpráv pomocí kurýrní služby, která je součástí WINDOWS XP, 2000, NT. Kurýrní služba – služba pro posílání zpráv prostřednictvím příkazu „net send“ na TCP portech 135, 139, 445 a UDP portech 135 a 137. Poslaná zpráva se objeví na cílovém počítači. Spouští se z FILESERVERu. Lze posílat zprávy nejjednodušeji na jméno PC, které zjistíme:

pc_jmeno

jméno počítače

1. příkazem net view příkazového řádku, zobrazí se dostupné PC v síti
2. MÍSTA V SÍTI (okolní počítače), CELÁ SÍŤ, SÍŤ MS WINDOWS
3. počítač, u kterého jste příkazem net config workstation, kde celý název počítače je to, co hledáte
4. může to být také IP adresa, např. 192.168.1.34
5. správce sítě to může vypsat z DHCP serveru
6. při spuštění programu NETSEND.EXE se vypíše jméno PC v titulkovém pruhu:


Instalace

Program NETSEND se spouští z FILESERVERu MS-WINDOWS, NOVELL, SAMBA (linux). Na server se rozbalí NETSEND.ZIP do adresáře pro spouštění aplikací. Obvykle zde mají běžní uživatelé práva pouze pro čtení a spouštění programů. První spuštění potřebuje vytvořit soubor REFOR.DAT, takže by to měl provádět uživatel s právy zápisu do danného adresáře (obvykle správce sítě) s tím, že si poznamená, z kterého PC to prováděl. To bude potřeba při zadávání registračního čísla, kdy je to nutné dělat ze stejného PC (tedy instalaci a poté registraci). Na pracovní stanice se nic neinstaluje, tam se jenom nastaví zástupce pro spouštění tohoto programu, nejlépe s cestou UNC (např.: \\fileserver1\appl\netsend\netsend.exe). Takto nastavený zástupce stačí, aby si každý uživatel zkopíroval (nebo vytvořil) na plochu a ihned může program používat. Od SP2 ve WIN-XP (servis pack 2) je třeba zapnou kurýrní službu na pracovních stanicích, viz obrázek.

kurýrní služba
Program je distribuován jako SHAREWARE, takže bez registrace běží jeden měsíc, pak je nutno se zaregistrovat nebo program smazat.
server


Spouštění a posílání zpráv

Spouštění probíhá z FILESERVERu, takže spustíme zástupce na pracovní ploše, který byl vytvořen v předchozím kroku.
netsend

Někdo musí vyplnit skupiny a uživatele. Je k tomu třeba právo zápisu (RWC) do např.: \\fileserver1\appl\netsend\groups.dat a např.: \\fileserver1\appl\netsend\addrbook.dat souborů. Kvůli bezpečnosti je dobré toto svěřit jednomu člověku. Ostatní by měli mít práva pouze pro čtení. Nejdříve tedy zadáte v menu NÁSTROJE, SMAŽ VŠE. Pak je třeba nejdříve vytvořit skupinu a do ní potom doplnit členy.

Program NETSEND má tato omezení:
15 znaků - IP adresa nebo jméno PC
21 znaků - příjmení a jméno
12 znaků - skupina
21 znaků - popis skupiny
maximálně 60 PC ve skupině
maximálně 30 skupin

Po doplnění jmen doporučuji setřídit podle příjmení - nástroje, setřiď. Dojde k setřídění vždy u všech skupin.

Zaslat zprávu lze buď vybraným uživatelům nebo celé skupině zatržením zaškrtávacího čtverečku pro zatržení všech jmen.

vsichni

zatržení všech jmen ve skupině

zpráva

doručená zpráva

Po zatržení je automaticky proveden příkaz ping, takže pokud se zbarví některý uživatel červeně, tak jeho PC není dostupné. Při zatržení celé skupiny je dobré červeně označené odškrtnout, tyto stanice nejsou dostupné, pak by to čekalo na odezvu (TIMEOUT) a zbytečně to zdržovalo odelání zprávy ostatním. O výsledu doručení zprávy jsme informováni v okně "Výsledek." Pokud je OK, tak zpráva byla zobrazena na PC příjemce.

Ještě je možné poslat zprávu všem, kteří jsou v souboru "all.txt". Pokud tento soubor neexistuje, tak se ho program snaží vytvořit i se seznamem uživatelů(z net view). Nic nebrání tomu, aby byl vytvořen ručně, například konzolovým příkazem net view > all.txt


Synchronizace dat

a) na serverech

Pokud máme rozlehlou síť v mnoha městech, v každém městě server s NETSEND programem tak stačí si určit jeden server, který bude pro netsend hlavní. Na tomto serveru provádět veškeré změny v NETSEND a ty pak kopírovat (soubor addrbook.dat a groups.dat) na servery v jiných městech například obyčejnou dávkou, souborem copynet.bat:

@echo off
copy /Y \\uhb-serv\appl\netsend\addrbook.dat \\brn-serv\appl\netsend\addrbook.dat
copy /Y \\uhb-serv\appl\netsend\groups.dat \\brn-serv\appl\netsend\addrgroups.dat

copy /Y \\uhb-serv\appl\netsend\addrbook.dat \\zno-serv\appl\netsend\addrbook.dat
copy /Y \\uhb-serv\appl\netsend\groups.dat \\zno-serv\appl\netsend\addrgroups.dat

copy /Y \\uhb-serv\appl\netsend\addrbook.dat \\hod-serv\appl\netsend\addrbook.dat
copy /Y \\uhb-serv\appl\netsend\groups.dat \\hod-serv\appl\netsend\addrgroups.dat

copy /Y \\uhb-serv\appl\netsend\addrbook.dat \\uni-serv\appl\netsend\addrbook.dat
copy /Y \\uhb-serv\appl\netsend\groups.dat \\uni-serv\appl\netsend\addrgroups.dat

copy /Y \\uhb-serv\appl\netsend\addrbook.dat \\vse-serv\appl\netsend\addrbook.dat
copy /Y \\uhb-serv\appl\netsend\groups.dat \\vse-serv\appl\netsend\addrgroups.dat

copy /Y \\uhb-serv\appl\netsend\addrbook.dat \\kar-serv\appl\netsend\addrbook.dat
copy /Y \\uhb-serv\appl\netsend\groups.dat \\kar-serv\appl\netsend\addrgroups.dat

Zde je 7 serverů, hlavní server uhb-serv, na kterém se provádějí změny, na ostatních 6 serverů (zno-serv, hod-serv...) se to již kopíruje z dávky spoutěné třeba každou hodinu.


b) na prac. stanicích

Nové spuštění programu NETSEND nebo bez ukončení programu - v menu nástroje, znovu načti data.


Registrace

Pokud jste se rozhodli program NETSEND používat, musíte jej do jednoho měsíce zaplatit a potom se zaregistrovat na níže uvedené adrese tak, že odešlete e-mailem "číslo k poslání" v menu NÁSTROJE, REGISTRACE na e-mailovou adresu autora (to obvykle provádí správce sít). Pak (po odeslání "čísla k poslání ") obdržíte e-mailem registrační číslo, které vložíte (přes schránku WINDOWS) v menu NÁSTROJE, REGISTRACE do editačního pole "Vložte své registrační číslo", viz obrázek.
reg. číslo

Tuto akci musíte dělat ze stejného PC, jako byl poprvé úspěšně spuštěn program NETSEND.EXE s právy zápisu do NETSEND adresáře. O výsledku registrace jste stručně upozorněni.
regok

regns


Stažení programu

Program lze pro vyzkoušení zcela legálně stáhnout z web stránek autora: Zdeněk Maršík - tvorba webových stránek
Aktualní cena je na: ceník ZM-SOFT software
ZM-SOFT kontakty

Email autora: mail