Psaní esperantských znaků v UTF-8 kódu

Psaní esperantských znaků je někdy docela problém. V dnešní době je nejlepším řešením používat UTF-8 kódování. Používat náhradní řešení "spřezky" cx, gx, ux... nebo ch, gh, uh... je v dnešní době (konec roku 2006) zcela zbytečné. V programu esperantského editoru je zachováno zadávání národních znaků, 12 esperantských znaků se zadává dvanácti funkčními klávesami F1-F12.

eo_editoro

EO klavaro


« ZM-SOFT software - stažení programu