Velký esperantský slovník

Výběr slovníku a zadání slova k překladu
esperantsko-český slovník
česko-esperantský slovník
jen kořeny
obor id (číslo, viz níže)
Slovíčko k překladu


Nápověda k esperantsko-českému slovníku

k .......................... kořen
t .......................... tranzitivita
obor ....................... obor nejhojnějšího používání, význam viz níže seznam oborů
s .......................... slovník

Označení tranzitivity sloves (tranzitivních znakem t, netranzitivních n. Slovesa končící na -iĝi jsou vždy netranzitivní a slovesa končící na -igi vždy tranzitivní (pojí se s akuzativem) a proto někdy nejsou tato slovesa označena.

V sloupci (s) je uvedeno, zda příslušné slovo lze nalézt v Plena Ilustrita Vortaro (značka "p") nebo v Akademia Vortaro (značka "a"). Označení "n" znamená, že slovo nebylo nalezeno v žádném významném slovníku a bylo odvozeno nebo navrženo autorem GVEĈ, "nV" je neologizmus navrhovaný Henri Vatré v "Neologisma Glosaro", vydaném v r. 1983.

V esperantsko-českém slovníku zadání oboru id (např. 165) a zatrhnutí kořenu a slovíčka k překladu např. 'a' zobrazí slovíčka z oboru lékařství.


Psaní esperantských znaků

  1. Přepínač klávesnice - (nadpis rozvržení klávesnice) nejlepší a nejefektivnější řešení
  2. eo-klavaro - tímto nástrojem to mohou psát bez problémů i lidé s nelatinkovou klávesnicí.
  3. eo-odspřezkovávač - převedení spřezek (cx, gx...) na esperanské znaky, napíšete článek starým způsobem (knabacxo), převedete do EO (knabaĉo)
  4. eo-literoj - pomocí funkčních kláves F1 - F6 lze psát esperantské znaky