Znepřístupnění průchodu u hradeb v památkové zóně

hradby-východ

hradby-západ

Za starým židovským hřbitovem byl průchod kolem hradeb od restaurace „Hotel U Brány“ k malým schodům. Z nějakého neznámého důvodu je nyní průchod zablokován dřevotřískovým hrazením. Přitom se jedná o pozemky města Uherský Brod a je to v památkové zóně, takže by to město mělo vědět, proč je to zahrazeno.

Dotaz na město tedy zní:

Znepřístupnění pozemků u hradeb v památkové zóně

Dobrý den,
podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám tímto o:


1. Kdo znepřístupnil pozemky v památkové zóně parc. č. 7536/2, 7536/1 ve vlastnictví města Uherský Brod? Popřípadě pošlete rozhodnutí rady města o znepřístupnění.
2. Jsou tyto pozemky v nějakém nájmu, pachtu?
3. Pokud ano, žádám poslání podepsané smlouvy.
4. Pokud jsou pozemky v pronájmu, kolik je za tento pronájem placeno a kolik je to m2?
5. Pokud se jedná o „černou stavbu“, žádám o vyšetření, kdo ji provedl.
6. Pokud se jedná o „černou stavbu“, požaduji uvedení do původního stavu a zprůchodnění výše uvedených pozemků v památkové zóně a ve vlastnictví města UB.
7. Požaduji termín, kdy budou výše uvedené pozemky uvedeny do původního stavu.
--------------- odpověď města -------------------

Zasíláme usnesení Rady města Uherský Brod
č. 236/R10/19 ze dne 04.02.2019, a dále sdělujeme, že uvedené pozemky nejsou v nájmu ani pachtu,
nejedná se o černou stavbu, ale o nezbytné opatření k zajištění bezpečnosti a zdraví občanů. Pozemky
budou uvedeny do původního stavu po provedení statického zajištění hradeb (obnova poškozených
hradeb), které se plánuje v 2. čtvrtletí roku 2020.
S pozdravem


Ing. Adriana Kalinová
zástupkyně vedoucí odboru

-Urso-


Komentáře

 • Housenka co žere buxux - lidově řečený krušpánek likvidují housenky
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • V Újezdci bude rybník
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
17.05. 2017 16:55:50

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • Jak vyhlásit místní referendum
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

20.05. 2020 09:19:12
Návštěvy
Celkem: 31627
Týden: 303
Dnes: 11
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 30.09. 2019 09:39:31