Žaloba na město - Dagmar Bistrá

Bývalá ředitelka III. ZŠ Na Výsluní Uherský Brod Dagmar Bistrá podala na město žalobu pro údajné neplatné odvolání z funkce. Zřizovatelem této ZŠ je město Uherský Brod. Sledovat průběh soudního řízení lze na portále infosoud.

Nařízeno jednání: Dagmar Bistrá -> město Uherský Brod, určení neplatnosti odvolání z funkce ředitele školy.

Nařízení jednání     25.04.2024, okresní soud Uherské Hradiště
Jednací síň : č. dv. 3-139 (třetí patro, dveře č. 139)
Začátek jednání : 25.04.2024 08:30

Výsledek:
Odročeno na 13.06.2024 08:30, č. dv. 3-139

Přitom zřizovatel může odvolat ředitele příspěvkové organizace i bez udání důvodu. Jaký potom má taková žaloba naději na úspěch?
Otázkou je, zda by nemělo řízení o odvolání spíše než u soudu probíhat na psychiatrii? Chocholoušek dělá chyby maximálně jenou za 10 let! Úžasný

Bistrá - žaloba na město Uherský Brod

Město Uherský Brod

Rada města (2022-2026)

Souhrn
36. v mimořádném termínu schůze rady města, konaná dne
2023-10-24 14:00Zasedací místnost rady města

2. Právní zastoupení ve věci žaloby na určení neplatnosti odvolání z funkce ředitele školy (849/R36/23)

Rada města (2022-2026)

I. s c h v a l u j e
smlouvu o poskytování právních služeb (ev. č. 20/10833/23) pro zastupování v soudním řízení nyní vedeném u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp.zn. 15 C 212/2023 ve věci určení neplatnosti odvolání z funkce ředitele školy podané PaedDr. D. B., bytem Uherský Brod, jakož k zastupování při všech právních jednáních s výše uvedeným souvisejících, mezi advokátní kanceláří Juráš a partneři, advokátní kancelář, v.o.s., IČ: 29310911 a městem Uherský Brod,
II. s o u h l a s í
s udělením plné moci paní JUDr. Lucii Chovancové, advokátky ev. č. ČAK 14121, ve výše uvedeném soudním řízení.

Zdroj: https://www.ub.cz/pages.aspx?rp=124&subject=rada&year=2023&idz=550&idk=0&expandMenu=88

-VM-


Komentáře

Kdokoliv může přidávat komentáře ke článkům bez registrace. Zadá si libovolnou přezdívku a napíše komentář.

 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
19.03. 2024 09:11:09

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport
 • UB.Pincity - projekty UB
 • Registr smluv - UB
 • Veřejná majetková přiznání politiků
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí
 • Úřední deska soudu UH - informace soudu Uherské Hradiště
 • Dopravní nehody UB - statistika dopr. nehod
 • Kamera na dolní náměstí
 • Odpovědný zastupitel = vzdělaný zastupitel
 • NIS2 - kybernetická bezpečnost

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

binance

13.02. 2024 16:53:52
Návštěvy
Celkem: 88702
Týden: 268
Dnes: 11
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 15.05. 2024 19:15:41