Plat a docházka neuvolněného místostarosty

Pan neuvolněný místostarosta Ing. Jan Hrdý pobírá plat okolo 40 000 Kč a údajně nechodí do práce. Na dotaz podle InfZ bylo sděleno, že průměrná hodinová sazba jeho odměn nelze vyčíslit jelikož jeho docházka se neeviduje. Tak ten už je asi v nebi, zřejmě nechodit do práce a ještě být za to královsky placen. Hlavní pracovní poměr má v UH nemocnici jako „obchodně správní náměstek“ jistě za velmi dobré platové ohodnocení. Navíc jako neuvolněný místostarosta zřejmě pobírá odměny ve správních radách, viz majetková přiznání komunálních politiků. Navíc asi bere nějaké odměny jako místopředseda dozorčí rady společnosti IČ: 49453866 - Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Údajně lze odměny dohledat v účetní závěrce společnosti.

Adresát:
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17 Uherský Brod

Věc: Poskytnutí informace o platu místostarosty Hrdého na MěÚ Uherský Brod dle InfZ

Dobrý den,
podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám tímto o:
1. Jaké má stanovené odměny, plat pan místostarosta Jan Hrdý?
2. Na jaký pracuje úvazek, kolik hodin týdně?
3. Kolik činní dle vyplacených odměn a odpracovaných hodin jeho průměrná hodinová sazba
za rok 2019?

Přeji hezký den
V Uherském Brodě dne 7.12.2019

Odpověď města Uherský Brod k platu neuvolněného místostarosty Jana Hrdého

Poskytnutí informace a odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Město Uherský Brod obdrželo dne 07.12.2019 Vaši žádost o informace, podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž se domáháte
poskytnutí informací, a to (citace):

1. Jaké má stanovené odměny, plat pan místostarosta Jan Hrdý?
2. Na jaký pracuje úvazek, kolik hodin týdně?
3. Kolik činní dle vyplacených odměn a odpracovaných hodin jeho průměrná hodinová sazba za rok
2019?

K tomu Vám sděluji následující:
K bodu 1. žádosti: podle ust. § 6 odst. 1 InfZ „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace,
může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli
údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se
informace nachází“.
Požadovaná informace Vám již byla poskytnuta sdělením ze dne 20.09.2019 k Vaší žádosti ze dne
05.09.2019, informace byla také v souladu s požadavkem ust. § 5 odst. 3 InfZ zveřejněna na webových
stránkách města Uherský Brod, a je dostupná konkrétně na adrese: https://www.ub.cz/zpravy/Odpoved-na-
zadost-o-informace-por-c-33-2019
.
K bodu 2. žádosti: Neuvolněný člen zastupitelstva, pracovní úvazek se nestanovuje.
K bodu 3. žádosti: Neuvolněný člen zastupitelstva, odpracovaná doba se neeviduje, průměrnou hodinovou
sazbu nelze vyčíslit.

S pozdravem
Ing. Kamil Válek
tajemník městského úřadu

-Urso-


Komentáře

 • Housenka co žere buxux - lidově řečený krušpánek likvidují housenky
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • V Újezdci bude rybník
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
17.05. 2017 16:55:50

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • Jak vyhlásit místní referendum
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

20.05. 2020 09:19:12
Návštěvy
Celkem: 31625
Týden: 301
Dnes: 9
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 19.03. 2020 16:57:44