KZŠ nájmy

Výše nájmu KZŠ za užívání prostor v Jirchářská 823

Dobrý den,
podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám tímto o nájemní smlouvu,
(popř. Smlouvy o užívání) pro užívání prostor v ulici Jirchářská 823 katolickou ZŠ, I. stupeň (dále
KZŠ). Tato budova je v majetku města.
1. Kolik m 2 užívá KZŠ?
2. Kolik platí KZŠ městu nájem?

Výše nájmu KZŠ za užívání prostor ZŠ Na výsluní
Dobrý den,
podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám tímto o nájemní smlouvu,
(popř. Smlouvy o užívání) pro užívání prostor ZŠ Na výsluní katolickou ZŠ, II. stupeň (dále KZŠ).
1. Kolik m 2 užívá KZŠ?
2. Kolik platí KZŠ městu nájem?

------------------- Odpověď města UB ----------------------

-Urso-


Komentáře

 • Housenka co žere buxux - lidově řečený krušpánek likvidují housenky
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • V Újezdci bude rybník
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
17.05. 2017 16:55:50

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • Jak vyhlásit místní referendum
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

20.05. 2020 09:19:12
Návštěvy
Celkem: 31626
Týden: 302
Dnes: 10
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 17.09. 2019 09:29:37