Zprávy Uherský Brod - hlídací pes

* účelem vyžádáných informací je přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu
* informace samotné se týkají veřejného zájmu
* Broďan plní úkoly či poslání dozoru veřejnosti či roli tzv. „společenského hlídacího psa“

Darování pozemků církvi

Tak nám 13. zastupitelstvo dne 21.9.2020 schválilo další darování pozemků církvi. Tak svatí stále nemají dost.

Slimák a jeho ekologická likvidace

Slimák, přesněji Plzák Španělský je velmi nepříjemný likvidátor zeleniny na zahrádce. Zde jsou nejúčinnější metody  likvidace slimáka.

Renovace nebo zboření koupelek?

Článek v místním plátku města Uherský Brod „BRODSKÝ ZPRAVODAJ“ 6/2020. Údajně nepravdy, fabulace k poškození ušlechtilého cíle v očích veřejnosti?

Neschválení místa pro místostarostovu milenku

Kde? No přeci na 12. zasedání zastupitelstva města dne 29.6.2020. Co se ve skutečnosti skrývá za vznostným názvem „zabezpečení kulturně společenského vyžití seniorů a zdravotněpostižených osob v zájmu jejich harmonického rozvoje?“

Bývalý ředitel Domu kultury Uherský Brod se neobohatil, ale je vinen

Zakázku za jeden milion korun zadal přímo jedinému zhotoviteli, aniž by vyhlásil výběrové řízení. Soud mu nakonec uložil trest odnětí svobody v délce jednoho roku se zkušebním odkladem a také jeden rok.

Proč skončil vedoucí správního odboru?

Dne 29.2.2020 byl ukončen pracovní poměr s vedoucím správního odboru M. K.

Podivné parkování místostarosty - jako sanitka

Tak tohle se povedlo, parkování auta místostarosty na místě pro sanitky...

Zachraňme Baťovku - krajské referendum

Iniciativa pana hejtmana a jeho pochlebovačů, způsoby jednání krajského zastupitelstva...

Zboření plovárny (koupelek) - rozhodnutí RM

Již delší dobu se vede diskuze o uzavření a zboření plaveckého areálu koupelky (plovárna).  Lidé se většinou vyslovili proti, nicméně vedení města rozhodlo o jejich zboření?

Broďan vyzývá k redukci zastupitelů města

Sedmadvacet zastupitelů, devět radních, dva místostarostové + 1 uvolněný člen rady. Tímto rekordním počtem představitelů v porovnání s okolními městy se v posledním volebním období může pyšnit Uherský Brod.

COVID-19 (korona virus) v Uherském Brodě

V prodejně potravin U Sládků v Uherském Brodě obsluhovala zákazníky prodavačka nakažená koronavirem.

Plat tajemníka městského úřadu Uherský Brod

Taky vás to zajímá, kolik pak je odměňován tajemník za skvělé služby pro občany Uherského Brodu?

Představení nové, nehorázné koncepce zdravotnictví do roku 2030 ve Zlínském kraji

Z jednání krajského zastupitelstva, rotace doktorů? Návrhy pravice od KDU-ČSL, ODS, STAN - volte nás zas, jsme tu pro vás.

Odměny, plat a docházka místostarosty Jana Hrdého

Tak pan místostarosta Jan Hrdý má plat okolo 40 000 Kč a jestli chodí do práce se neví, jelikož se to neeviduje?

Umělé kluziště Glice

Jak je to s placením nájmu u umělého kluziště, která je nyní před kinem Máj? Toto kluziště bylo koupeno a nyní se platí za to nájem? Není to divné?

Zatravnění polních cest

Jak byla provedena zakázka (dílo) „zatravnění polních cest“ za 139 751 Kč, kdo to přebíral?

Zachování koupelek - místní referendum

Vzhledem k tomu, jak se k vyhlášení místního referenda postavilo zastupitelstvo města Uherský Brod je, podle mého názoru, třeba uplatnit prvek přímé demokracie = místní referendum.

Bazény - veřejné projednání

Veřejné projednání ve věci výstavby venkovních bazénů se v souladu s usnesením Zastupitelstva města číslo 180/Z8/19 uskuteční v Domě kultury – velký sál, ve středu 27.11.2019 od 16 hodin.

Souboj s exekutorem

Co dělat pokud u dveří zazvení exekutor nebo exekuční vykonavatelé.

Platy funcionářů města Uherský Brod

Platy volených funcionářů města Uherský Brod k 23.9.2019.

KZŠ Jirchářská a Na výsluní - nájem

Kolik paltí katolická základní škola nájmy v bodovách města?

Adventisti sedmého dne - nabytí stavby

Jakým způsobem nabyla církev adventistů sedmého dne budovu v ul. Nerudova č.p. 182?

Znepřístupnění průchodu u hradeb v památkové zóně

Kdo zahradil přístup nebo průchod u hradeb za starým židovskýmhřbitovem? Chcete  se to dozvědět? Čtěte dále.

Služební cesta do Budapešti pro starostu Ing. Ferdinanda Kubáníka dne 05.09.2019

Tak jsme zvědaví na přínosy takové služební cesty.

Církevní stavba u hvězdárny Uherský Brod

Kým a kdy bylo rozhodnuto o prodeji pozemku p.č. 8200 a povolena stavba?

Apoštolská církev - užívání budovy bývalého „Domu dětí a mládeže“

Jak nabyla popř. kolik platí tato církev nájem za užívání?

Petice proti zjednosměrnění ulice „U Fortuny“

Petici ze dne 03.07.2019 proti zjednosměrnění vjezdu do ulice U Fortny

Podivná stavba(y) na parcelním čísle 451/72 a 451/74

Na uvedeném pozemcích je chata, která patří pověřenému členu rady Davidu Surému. Vypadá to jako jedna chata, ale údajně jsou to chaty dvě. Ono totiž se nesmí zastavit v lokalitě Lysá Hora více jak 40 m2. Ale v případě dvou staveb např. 39 + 39 m2 by to šlo?

Smlouva o poskytnuti dotace Charitě UB - církevní organizaci

Další čerpání peněz rozpočtu města pro církevní organizaci.

Místní referendum o zachování koupelek

Podepisování petice za vyhlášení místního referenda ohledně zachování koupelek v Uherském Brodě.

Branný oddíl generála V. B. Luži

Že je lepší rozvíjet fyzickou zdatnost a vlasteneczví dětí a mládeže (aby jen nebyly přilepeni na obrazovkách PC, NB, mobilů), o tom není třeba diskutovat. Oddíl je pojmenován po rodákovi z Uherského Brodu armádnímu generálovi Vojtěchu Borisu Lužovi (in memoriam).

Lýkožrout smrkový (kůrovec)

Biologická ochrana proti kůrovci s využitím jeho přirozených nepřátel.

Podél Vinohradského potoka se bude kácet

(19.4.2018) Téměř všechny stromy budou vykáceny podél Vinohradského potoka (od rybníka nahoru) v rámci rekonstrukce zeleně (Lysá hora).

Petice proti přístavbě katolické školy

(18.4.2018) Katolická škola, resp. zřizovatel olomoucké arcibiskupství, plánuje velkou přístavku. Obyvatelé jsou proti, nicméně obecní úřad se zatím nijak oficiálně nevyjadřuje.

Cyklostezka Uherský Brod - Luhačovice

A neb kdo to vázne?

Nesouhlas s rozdáváním majetku města cíkvi, spor koalice s opozicí

Opoziční zastupitelé prosadili do radničního tisku „BRODSKÝ ZPRAVODAJ“ článek o způsobu rozdávání majetku města církvi.

Záměr města na darování pozemku p. č. 214/2 v k. ú. Uherský Brod

Komu chce darovat město pozemek č. 214/2 u dominikánského kláštera? Snad ne katolické církvi? V době, kdy církev je nenasytná a shromažďuje majetky jí to město ještě dá k přilepšení? Přitom jde o poměrně velkou plochu 2 379m2. Taky chce vedení města darovat dalších 270 000 Kč katolické církvi...

?str=dotace-na-sport&hid=1&idmh=1

-Urso-


Komentáře

 • Housenka co žere buxux - lidově řečený krušpánek likvidují housenky
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • V Újezdci bude rybník
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
17.05. 2017 16:55:50

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • Jak vyhlásit místní referendum
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

20.05. 2020 09:19:12
Návštěvy
Celkem: 33890
Týden: 469
Dnes: 55
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 23.09. 2020 17:06:59