Zprávy Uherský Brod - hlídací pes

* účelem vyžádáných informací je přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu
* informace samotné se týkají veřejného zájmu
* Broďan plní úkoly či poslání dozoru veřejnosti či roli tzv. „společenského hlídacího psa“
Občané, na co máte právo se ptát?

Odměny vedoucím odborů UB

Byly schváleny a vyplaceny nemalé odměny vedoucím odborů radnice města Uherský Brod.

Dar pozemků dominikánům

Na 14. ZM je připraven bod „45. Mimosoudní vypořádání pozemků (církevní restituce) - Česká dominikánská provincie“. Protiprávně? Církevní klér stále nemá dost?

Padající cihly na chodník

V ulici „Na Chmelnici“ naproti garáží padají cihly na chodník a mohou zranit chodce. Jak město zajistilo nápravu?

Odměny dozorčí rady v MNsP

Odměny dozarčí rady v Městské nemocnici s poliklinikou Uherský Brod.

Odměna starosty v MNsP

Panu starostovi byla schválena dodatečná odměna v Městské nemocnici s poliklinikou za rok 2018.

Darování pozemků církvi - farnost UB

Tak nám 13. zastupitelstvo dne 21.9.2020 schválilo další darování pozemků církvi. Tak svatí stále nemají dost.

Slimák a jeho ekologická likvidace

Slimák, přesněji Plzák Španělský je velmi nepříjemný likvidátor zeleniny na zahrádce. Zde jsou nejúčinnější metody  likvidace slimáka.

Renovace nebo zboření koupelek?

Článek v místním plátku města Uherský Brod „BRODSKÝ ZPRAVODAJ“ 6/2020. Údajně nepravdy, fabulace k poškození ušlechtilého cíle v očích veřejnosti?

Neschválení místa pro místostarostovu milenku

Kde? No přeci na 12. zasedání zastupitelstva města dne 29.6.2020. Co se ve skutečnosti skrývá za vznostným názvem „zabezpečení kulturně společenského vyžití seniorů a zdravotněpostižených osob v zájmu jejich harmonického rozvoje?“

Bývalý ředitel Domu kultury Uherský Brod se neobohatil, ale je vinen

Zakázku za jeden milion korun zadal přímo jedinému zhotoviteli, aniž by vyhlásil výběrové řízení. Soud mu nakonec uložil trest odnětí svobody v délce jednoho roku se zkušebním odkladem a také jeden rok.

Proč skončil vedoucí správního odboru?

Dne 29.2.2020 byl ukončen pracovní poměr s vedoucím správního odboru M. K.

Podivné parkování místostarosty - jako sanitka

Tak tohle se povedlo, parkování auta místostarosty na místě pro sanitky...

Zboření plovárny (koupelek) - rozhodnutí RM

Již delší dobu se vede diskuze o uzavření a zboření plaveckého areálu koupelky (plovárna).  Lidé se většinou vyslovili proti, nicméně vedení města rozhodlo o jejich zboření?

Broďan vyzývá k redukci zastupitelů města

Sedmadvacet zastupitelů, devět radních, dva místostarostové + 1 uvolněný člen rady. Tímto rekordním počtem představitelů v porovnání s okolními městy se v posledním volebním období může pyšnit Uherský Brod.

Plat tajemníka městského úřadu Uherský Brod

Taky vás to zajímá, kolik pak je odměňován tajemník za skvělé služby pro občany Uherského Brodu?

Představení nové, nehorázné koncepce zdravotnictví do roku 2030 ve Zlínském kraji

Z jednání krajského zastupitelstva, rotace doktorů? Návrhy pravice od KDU-ČSL, ODS, STAN - volte nás zas, jsme tu pro vás.

Odměny, plat a docházka místostarosty Jana Hrdého

Tak pan místostarosta Jan Hrdý má plat okolo 40 000 Kč a jestli chodí do práce se neví, jelikož se to neeviduje?

Umělé kluziště Glice

Jak je to s placením nájmu u umělého kluziště, která je nyní před kinem Máj? Toto kluziště bylo koupeno a nyní se platí za to nájem? Není to divné?

Zatravnění polních cest

Jak byla provedena zakázka (dílo) „zatravnění polních cest“ za 139 751 Kč, kdo to přebíral?

Zachování koupelek - místní referendum

Vzhledem k tomu, jak se k vyhlášení místního referenda postavilo zastupitelstvo města Uherský Brod je, podle mého názoru, třeba uplatnit prvek přímé demokracie = místní referendum.

Bazény - veřejné projednání

Veřejné projednání ve věci výstavby venkovních bazénů se v souladu s usnesením Zastupitelstva města číslo 180/Z8/19 uskuteční v Domě kultury – velký sál, ve středu 27.11.2019 od 16 hodin.

Platy funcionářů města Uherský Brod

Platy volených funcionářů města Uherský Brod k 23.9.2019.

KZŠ Jirchářská a Na výsluní - nájem

Kolik paltí katolická základní škola nájmy v bodovách města?

Adventisti sedmého dne - nabytí stavby

Jakým způsobem nabyla církev adventistů sedmého dne budovu v ul. Nerudova č.p. 182?

Církevní stavba u hvězdárny Uherský Brod

Kým a kdy bylo rozhodnuto o prodeji pozemku p.č. 8200 a povolena stavba?

Apoštolská církev - užívání budovy bývalého „Domu dětí a mládeže“

Jak nabyla popř. kolik platí tato církev nájem za užívání?

Podivná stavba(y) na parcelním čísle 451/72 a 451/74

Na uvedeném pozemcích je chata, která patří pověřenému členu rady Davidu Surému. Vypadá to jako jedna chata, ale údajně jsou to chaty dvě. Ono totiž se nesmí zastavit v lokalitě Lysá Hora více jak 40 m2. Ale v případě dvou staveb např. 39 + 39 m2 by to šlo?

Smlouva o poskytnuti dotace Charitě UB - církevní organizaci

Další čerpání peněz rozpočtu města pro církevní organizaci.

Místní referendum o zachování koupelek

Podepisování petice za vyhlášení místního referenda ohledně zachování koupelek v Uherském Brodě.

Petice proti přístavbě katolické školy

(18.4.2018) Katolická škola, resp. zřizovatel olomoucké arcibiskupství, plánuje velkou přístavku. Obyvatelé jsou proti, nicméně obecní úřad se zatím nijak oficiálně nevyjadřuje.

Cyklostezka Uherský Brod - Luhačovice

A neb kdo to vázne?

Nesouhlas s rozdáváním majetku města cíkvi, spor koalice s opozicí

Opoziční zastupitelé prosadili do radničního tisku „BRODSKÝ ZPRAVODAJ“ článek o způsobu rozdávání majetku města církvi.

Záměr města na darování pozemku p. č. 214/2 v k. ú. Uherský Brod

Komu chce darovat město pozemek č. 214/2 u dominikánského kláštera? Snad ne katolické církvi? V době, kdy církev je nenasytná a shromažďuje majetky jí to město ještě dá k přilepšení? Přitom jde o poměrně velkou plochu 2 379m2. Taky chce vedení města darovat dalších 270 000 Kč katolické církvi...

?str=dotace-na-sport&hid=1&idmh=1

-VM-


Komentáře

 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
16.02. 2021 11:34:23

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • Jak vyhlásit místní referendum
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

28.11. 2020 17:56:04
Návštěvy
Celkem: 39677
Týden: 763
Dnes: 16
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 21.02. 2021 11:25:12