Veřejné projednání - domov pro seniory a DZR

Veřejné projednání studie proveditelnosti Domova pro seniory (DS) a domova se zvláštním režimem (DZR) se uskuteční v Uherském Brodě dne 10. ledna 2024 v 15 hodin ve velkém sále Domu kultury.

Na 9. jednání ZM Uherský Brod dne 11.12.2023 byl tento bod stažen z programu.

Dne 18.12.2023 schválila Rada města pracovní skupinu:

45. Pracovní skupina – doplnění č. 01 - příprava záměru Novostavby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem (1032/R44/23)
Rada města (2022-2026)
s c h v a l u j e
doplnění složení pracovní skupiny k přípravě záměru Novostavby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Uherském Brodě o nově navržené členy.

A myslím, že bude o čem diskutovat:

Zde jsou materiály z 9. ZM a jiné odkazy:

 1. Titulní list
 2. Návrh usnesení
 3. IZ - výkresy, mapy, studie, vyjádření
 4. Spolupráce - Zlínský kraj
 5. Důvodová zpráva k revokaci investičního záměru
 6. Odpověď ZK
 7. Centrum D24P - převzato z FB profilu Petra Bilavčíka
 8. Podpisy, zachování koupelek - místní referendum
 9. Studie umístění DZR - Ing. arch Velecký, Stolařík 2018

Manažerské shrnutí

====================================================================

Studie proveditelnosti doporučila výstavbu na Olšavě

Veřejné projednání studie proveditelnosti Domova pro seniory a domova se zvláštním režimem se uskutečnilo ve středu 10. ledna ve velkém sále Domu kultury.

Pro město studii zpracovala firma NEWTON Business Development a.s. (IČ: 27455947) a v téměř tříhodinovém jednání ji představil Ing. Michal Tesař.

Studie porovnávala dvě možné lokality výstavby, a to U Plovárny a Olšava. Ve své prezentaci vycházel z analýzy výchozí situace, popsal investiční záměr, velmi podrobně se zabýval variantami řešení a návrhy realizací, objasnil ekonomické dopady výstavby i následného provozu a svou prezentaci ukončil doporučeným uspořádáním.

Podle doporučení firmy by byla nejvhodnější realizace optimalizovaného zařízení Olšava s kapacitou 70 lůžek v režimu domov pro seniory a/nebo domov se zvláštním režimem, ovšem za předpokladu, že toto zařízení bude zařazeno do sítě sociálních služeb Zlínského kraje.

Z prezentace dále vyplynulo, že porovnáním čisté současné hodnoty peněžních toků je pro město výhodnější realizace stavby metodou PPP (se zapojením soukromého subjektu) ve formě DBFO (Design-Build-Finance-Operate), a to zhruba o 35 % oproti realizaci ve vlastní režii. V případě zapojení soukromého subjektu (varianta PPP) by se jednalo o výrazně nižší investiční náklady.

V následné diskuzi se zastupitelé i přítomní občané ptali např. jestli lze rozdělit stavbu a další provoz mezi soukromou firmu a město a jaká by byla v tom případě efektivnost provozu, jaké by byly možnosti dotace od státu na tuto stavbu, zajímali se o návratnost projektu apod. Několikrát zazněla také námitka, zda nově budovaná lůžka mají šanci být zařazena do sítě sociálních služeb Zlínského kraje.

Zdroje a odkazy

 1. Fotogalerie z veřejného projednání: ZDE
 2. Cena za zpracování studie: 438 498 CZK bez DPH, viz SMLOUVA O DÍLO
 3. město Uherský Brod - studie proveditelnosti doporučila výstavbu DZR/DS na Olšavě
 4. noviny DDK - DZR/DS na „Koupelkách“ pohřbila studie proveditelnosti

-VM-


Komentáře

Kdokoliv může přidávat komentáře ke článkům bez registrace. Zadá si libovolnou přezdívku a napíše komentář.

 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
19.03. 2024 09:11:09

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport
 • UB.Pincity - projekty UB
 • Registr smluv - UB
 • Veřejná majetková přiznání politiků
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí
 • Úřední deska soudu UH - informace soudu Uherské Hradiště
 • Dopravní nehody UB - statistika dopr. nehod
 • Kamera na dolní náměstí
 • Odpovědný zastupitel = vzdělaný zastupitel
 • NIS2 - kybernetická bezpečnost

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

binance

13.02. 2024 16:53:52
Návštěvy
Celkem: 88703
Týden: 269
Dnes: 12
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 25.02. 2024 09:03:01