David Surý - chata Uherský Brod vinohrady

GPS 49.0412393957N, 17.6564562321E

Pozemek p.č. 451/74 a 451/72, GPS 49.0412393957N , 17.6564562321E v katastrálním území města Uherský Brod patří Davidu Surému. V lokalitě Lysá Hora (UB vinohrady) nad rybníkem není dovoleno zastavit více než 40 m2. Jak je možné, že panu jménem David Surý se dovolilo zastavět zřejmě více než 40 m2? Není to tím, že byl místostarosta města Uherský Brod a nyní je pověřený člen rady města?

Chata pana Davida Surého je na pozemcích 451/74 a 451/72. Jak proběhlo stavební řízení, když je povoleno v uvedené lokalitě zastavit jen 40 m2? Dle stavebního povolení se jedná o dva rekreakční objekty, které ale vypadají jako jeden obytný dům. Tento pravděpodobně slouží k trvalému bydlení, tedy zřejmě neslouží dle stavebního povolení k rekreaci.

Pozemky 451/74 a 451/72 dle katastrální mapy patří: Surý David Mgr. - místostarosta města UB a pověřený člen rady.

 

mapka k chatě

pc451-72-74-sury

Nezbývá, než se zeptat města.

Adresát:
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17 Uherský Brod

Věc: Stavba(y) na pozemcích 451/72 a 451/74 v lokalitě Lysá Hora

Dobrý den,
podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám tímto o informace:
1. Na pozemcích parcelní číslo (dále jen p. č.) 451/74 a 451/72 v katastru města Uherský Brod v
lokalitě Lysá Hora (Vinohrady) se nachází stavba(y). Jedná se o jednu stavbu nebo stavby dvě?
2. Žádám o zaslání nabývacích listin k p. č. 451/72 a 451/74 (kupní smlouva, ...)
3. Žádám a podepsaná stavební povolení ke stavbě (stavbám) na pozemcích p. č. 451/72 a 451/74
4. Kolik zaujímá zmíněná stavba(y) na p. č. 451/72 a 451/74 m2?

Přeji hezký den

V Uherském Brodě dne 7. 9. 2019

------------- odpověď města Uherský Brod ----------------

1. Jedná se o stavby dvě.
Na pozemku parc. č. 451/72 v katastrálním území Uherský Brod se nachází jedna stavba, která byla povolena na základě územního rozhodnutí a stavebního povolení dne 29. dubna 2016 pod č.j. OSU/1000/15/Ma.
Na pozemku parc. č. 451/74 v katastrálním území Uherský Brod se nachází jedna stavba, která byla povolena na základě územního rozhodnutí a stavebního povolení dne 29. dubna 2015 pod č.j. OSU/1843/14/Ma.

2. Stavební úřad nedisponuje kupní smlouvou k pozemkům. Údaje o vlastnictví k pozemkům si opatřuje dálkovým přístupem z katastru nemovitostí pro konkrétní typ řízení.

3. Stavba na pozemku parc. č. 451/72 v katastrálním území Uherský Brod: Stavební úřad pro stavbu vydal územní rozhodnutí a stavební povolení dne 29. dubna 2016 pod č.j. OSU/1000/15/Ma (viz příloha). Rozhodnutí o změně stavby před dokončením bylo vydáno dne 11. května 2017, č.j. OSU/0326/17/Ma (viz příloha).
Stavba na pozemku parc. č. 451/74 v katastrálním území Uherský Brod: Stavební úřad pro stavbu vydal územní rozhodnutí a stavební povolení dne 29. dubna 2015 pod č.j. OSU/1843/14/Ma (viz příloha). Rozhodnutí o změně stavby před dokončením bylo vydáno dne 12. dubna 2016, č.j. OSU/0031/16/Ma (viz příloha). Rozhodnutí o změně stavby před dokončením bylo vydáno dne 11. května 2017, č.j. OSU/0325/17/Ma (viz příloha).

4. V průběhu provádění staveb byl předložen geometrický plán č. 4924-2/2016 rozestavěných staveb, ze kterého bylo zjištěno, že zastavěná plocha stavby na pozemku parc. č. 451/72 v katastrálním území 2 Uherský Brod
je 40 m2 a zastavěná plocha stavby na pozemku parc. č. 451/74 v katastrálním území Uherský 2 Brod je 40 m2 .

Majetkové přiznání komunalního politaka jménem David Surý.

Odnětí půdy ze ZPF1 - parc. číslo 451/72 v k.ú. Uherský Brod - novostavba rekreakčního objektu
Odnětí půdy ze ZPF2 - parc. číslo 451/74 v k.ú. Uherský Brod - novostavba rekreakčního objektu

Doklady

 1. Stavební povolení
 2. Stavební povolení2
 3. Změna stavebního rozhodnutí
 4. Změna stav. povolení 2
 5. Změna stav. povolení 3
Anketa: Dle vašeho názoru se jedná o jednu stavbu nebo stavby dvě?
Výsledky hlasování
Jedna stavba
100,00%(13 hlasů)
Dvě stavby
0,00%(0 hlasů)
(uzávěrka: 09.12.2020), hlasovalo celkem: 13 lidí

-Urso-


Komentáře

 • Housenka co žere buxux - lidově řečený krušpánek likvidují housenky
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • V Újezdci bude rybník
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
17.05. 2017 16:55:50

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • Jak vyhlásit místní referendum
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

20.05. 2020 09:19:12
Návštěvy
Celkem: 31625
Týden: 301
Dnes: 9
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 23.07. 2020 08:58:19