Radní Bílavčík pil před jízdou?

9. zasedání zastupitelstva Uherský Brod dne 11.12.2023 opět jitřilo vášně.

Nejdříve zde byl požadavek na změnu jednacího řádu, kdy na zastupitelstvo nebudou vpuštěni ozbrojení lidé, jelikož (údajně) někdo měl na předchozím zastupitelstvu u sebe pistoli. Schváleno.

9. ZM 11.12.2023 - změna jednacího řádu
Jednací řád Zastupitelstva města je základní nástroj politické kultury. Jeho cílem je nastavení
takových pravidel, která umožní transparentní jednání zvolených zastupitelů vůči sobě navzájem
i vůči občanům. Dobrovolné respektování transparentních pravidel je významným signálem pro
občany, má nemalý dopad do atmosféry města a může být příkladem pro chování dalších osob. (Jak si to představujeme v praxi předvedl p. Bílavčík)

Zasedání Zastupitelstva města se nesmí účastnit osoba se zbraní, nebo s jinými předměty, které
jsou způsobilé ohrozit život nebo zdraví anebo pořádek při zasedání. Taková osoba může být ze
zasedání předsedajícím vykázána. Výjimka platí jen pro příslušníky ozbrojených sborů, kteří jsou při zasedání ve službě.

Podle právničky to bude jako detekční rám u soudu. Ale ZM není soud, že? Ohrozit pořádek při zasedání může taky mobil? Nebo je zbaň i kapesní nožík na mazání másla na chléb? Ze zákona MUSÍ být ZM veřejná a jakýkoliv pokus omezit účast veřejnosti je v rozporu se zákonem!?

Dále zde vystoupila Bohdana Smržová s tím, že zastupitel a člen Rady města Uherský Brod Petr Bílavčík byl přistižen při jízdě pod vlivem alkoholu s 1,2‰ alkoholu v krvi, což je trestný čin.

Údajně, podle Bohdany Smržové, měl pan Petr Bílavčík (se přiznal, že pil před jízdou) uzavřít se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, zaplatit 50 000 Kč a tím se vyhnout přísnějšímu potrestání (zvukový záznam).
S tímto prohlášením Bohdana Smržová požadovala odstoupení zastupitele a člena Rady města p. Petra Bílavčíka!
Reakce p. Petra Bílavčíka: „Paní S., lžete! Až budete mít doklady, tak to tu znovu předneste.“ (zvukový záznam)
Nakonec zastupitel a radní Petr Bílavčík poslal tajemníkovi města p. Válkovi žádost, aby na zastupitelstvu přednesl následující: zvukový záznam

Kdo tedy lže a kdo mluví pravdu? Pil radní Bílavčík před jízdou alkohol?

Abychom se dopátrali pravdy, byla podána žádost o informace okresnímu soudu UH:
Odpověď povinného subjektu:
Vámi uvedená osoba neprochází evidencí zdejšího soudu v roli obviněného, obžalovaného či
odsouzeného v u něj vedených trestních řízeních.

Na 10. zasedání ZM paní Bohdana Smržová prohlásila, že uvedený čin se stal, ale byl v jiném režimu odklonu TŘ než „dohoda o vině a trestu“.

A co na to Zákon o volbách do zastupitelstev obcí?

Zákon č. 491/2001 Sb.

Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

§ 55
Vznik a zánik mandátu

(3) Kromě případů uvedených v odstavci 2 zaniká mandát člena zastupitelstva obce, vysloví-li to příslušné zastupitelstvo, z důvodů

a) pravomocného rozhodnutí soudu, kterým byl člen zastupitelstva obce odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody,

Dalším zajímavým bodem bylo projednávání bodu o domě se zvláštním režimem (DZR) na pozemku pana Bílavčíka, kdy nebylo jasné, zda se pozemky s městem smění, komu pak to bude patřit ap. Jediné o čem místostarosta mluvil bylo, že to bude v režimu PPP [pí-pí-pí] a má tu projektanta. Nakonec byl celý bod DZR stažen z programu ZM a bylo přislíbeno veřejné projednání 10.1.2024.

nájemní smlouva

Dále bylo oznámeno, že bude REGIU odebráno hospodaření s byty a to bude v rámci úspor převedeno na město, kdy se na to přijme nový pracovník.
Údajně REGIO uzavřelo neplatné smlouvy a obyvatelům dotčených domů po 20 letech nemůže být převeden kromě bytu a společných prostor také pozemek, jelikož smlouvy podle zastupitele Surého jsou absolutně neplatné (spravedlnost pro bytová družstva).
Podle právničky města JUDr. Hlaváčové jsou uzavřené nájemní smlouvy sice platné, ale požadavek bezúplatného převodu pozemků na nájemníky po 20 letech placení nájmu se dá vykládat jako „smlouva o smlouvě budoucí“, což je bezúplatný převod nemovitého majetku a bylo by to v rozporu „řádného hospodáře“. Údajně město vyšlo nájemníkům vstříc tím, že jim pozemky odprodá v 50% slevě, tedy žádný bezúplatný převod na nájemníky.
Vystoupil ředitel REGIA p. Mikulčík s tím, že nájemní smlouvy byly uzavírány přesně podle zadaných pokynů města a nějaké očerňování REGIA není vhodné a nezakládá se na pravdě. Pan Mikulčík prohlásil, že smlouvy má u sebe a kdokoliv si je může prohlédnout.

Nájemní smlouvy číslo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

-VM-


Komentáře

Kdokoliv může přidávat komentáře ke článkům bez registrace. Zadá si libovolnou přezdívku a napíše komentář.

 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
19.03. 2024 09:11:09

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport
 • UB.Pincity - projekty UB
 • Registr smluv - UB
 • Veřejná majetková přiznání politiků
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí
 • Úřední deska soudu UH - informace soudu Uherské Hradiště
 • Dopravní nehody UB - statistika dopr. nehod
 • Kamera na dolní náměstí
 • Odpovědný zastupitel = vzdělaný zastupitel
 • NIS2 - kybernetická bezpečnost

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

binance

13.02. 2024 16:53:52
Návštěvy
Celkem: 88702
Týden: 268
Dnes: 11
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 27.02. 2024 11:29:33