Apoštolská církev - nabytí budovy

Způsob nabytí budovy Apoštolskou církví v ul. Na Tržišti

Dobrý den,
podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám tímto o:

1. Jakým způsobem nabyla Apoštolská církev budovu bývalého domu dětí a mládeže v ulici
Na tržišti vedle tělocvičny ZŠ Na výsluní?
2. Pokud je budova v majetku města, kolik je to m2 a kolik za to platí uživatel Apoštolská
církev nájem?

--------------- odpoveď města UB ------------------

dne 07.09.2019 jsme obdrželi Vaši „Žádost o informace“ ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se informací o způsobu nabytí budovy Apoštolskou církví v ul. Na Tržišti. K požadavku Vám sdělujeme následující:
ad 1) Apoštolská církev budovu bývalého domu dětí a mládeže v ul. Na Tržišti nevlastní.
ad 2) Předmětná budova je ve vlastnictví města Uherský Brod, užitná plocha je celkem 342 m2 , z toho Apoštolská církev užívá prostory o výměře 168,8 m2 výlučně a 41,6 m2 společně se ZŠ Na výsluní (zbytek užitné plochy je užíván výlučně ZŠ Na Výsluní v rámci dopravního hřiště). Apoštolská církev užívá prostory na základě Smlouvy o výpůjčce ze dne 29.12.2003 ve znění pozdějších dodatků, tj. bezúplatně.

-Urso-


Komentáře

 • Housenka co žere buxux - lidově řečený krušpánek likvidují housenky
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • V Újezdci bude rybník
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
17.05. 2017 16:55:50

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • Jak vyhlásit místní referendum
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

20.05. 2020 09:19:12
Návštěvy
Celkem: 31627
Týden: 303
Dnes: 11
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 14.09. 2019 09:32:19