adventisti sedmého dne

Způsob nabytí budovy v ul. Nerudova č.p. 182

Dobrý den,
podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám tímto o:
1. Stavební povolení ke stavbě na parcelním čísle 4229
2. Kdo stavbu financoval nebo spolufinancoval a jakou částkou?

-------------- odpoveď města ----------------

 1. Stavební povolení
 2. K financování a spolufinancování stavby se stavebnímu úřadu nepřísluší vyjadřovat, těmito informacemi nedisponuje a ani nejsou součástí projektové dokumentace stavby.

-VM-


Komentáře

 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
16.02. 2021 11:34:23

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • Jak vyhlásit místní referendum
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

28.11. 2020 17:56:04
Návštěvy
Celkem: 42020
Týden: 546
Dnes: 9
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 06.03. 2021 15:29:33