Úpravy stránek

Úpravy stránek se provádí poklepáním (kliknutím) na ikonu „editovat“ vpravo nahoře aktuální stránky. Hned vedle je tlačítko pro vytisknutí stránky. ikony (editovat, tisknout, zveřejnit, pdf, archiv, RSS)
Zde je potřeba se zmínit o odkazech. Redakční systém MRS rozeznává odkazy vnitřní,vnější a odkazy v aktualitách a poznámkách. Vnější odkazy odkazují na cizí stránky (např. www.seznam.cz). Vnitřní odkazy jsou na vlastní stránky, přesněji na stránky, které jsou na stejném serveru jako odkazující (mateřská) stránka. Samozřejmě je třeba nejdříve vytvořit zde v MRS práznou novou stránku a pak na ni udělat interní odkaz. Pak se dá již tato stránka upravovat standardním způsobem, tj. klepnutím na editovací ikonu vpravo nahoře u stránky. Při používání vodorovného a svislého menu je vše automatické, žádnou stránku není nutno vytvářet, není nutno znát odkaz, pouze stačí umět upravovat (editovat) stránku, což se dělá pododlně tak, jako v kancelářském balíku OFFICE.

Cizí stránky (vnější odkazy) je vhodné otevírat ve vyskakovacím okně takto:

<a href="javascript:okno2('http://esperanto.czechian.net/ucebnice/','1000','650');">učebnice univerzálního jazyka</a>

Nebo nejprve myší označit text pro odkaz a kliknout na ikonu editačním okně vložit/upravit odkaz vyplníme URL, dát záložku vyskakovací okno, zatrhnout javascriptové okno a vyplnit stejnou URL (viz obrázek níže vložit/upravit odkaz).

Odkazy v aktualitách a poznámkách:

V plovoucím menu vpravo (AKTUALITY, POZNÁMKY) doporučuji kvůli SEO optimalizaci (vyhledávací roboti, indexace) zadávat externí odkazy takto:

1. V novém okně

<p><span class="primy_odkaz" onclick="okno2('https://www.root.cz/clanky/debian-9-stretch-je-tu-firewall-nftables-a-konec-mysql/','1000','800');">DEBIAN 9 Stretch</span> - OS zdarma debian vyšel 17.6.2017</p>

2. Ve stejném okně

<p><span class="primy_odkaz" onclick="window.location='./?str=housenka-co-zere-buxus&amp;hid=7&amp;idmh=7&amp;por=33';">Housenka co žere buxux</span> - lidově řečený krušpánek likvidují housenky</p>

vyskakovací okno

Jako vizuální možnost je zde v panelu nástrojů při úpravách stránky (editaci) v tlačítku „vložit/upravit odkaz“ přímo tato možnost nabízena. V záložce rozšířené ještě doporučuji nastavit vztah k cíli nofollow.

Je generován takový kód:

<a onclick="window.open('http://zmsoft.cz/','zmsoft','location=yes,scrollbars=yes,menubar=yes,resizable=yes,toolbar=yes,status=yes,
width=1024,height=700');return false;" rel="nofollow" href="http://zmsoft.cz/">možnost</a>

Přímé úpravy HTML kódu se provádějí v okně editace textu ikonou html edit (s kontrolou syntaxe), nebo pomocí tlačítka code v editačním okne vlevo dole (bez kontroly syntaxe, tím je umožněno vložit libovolný kód). vysk. okno

Pozor, stránka na kterou nevede žádný odkaz se nedá kliknutím zobrazit a ani internetoví vyhledávací roboti ji nejsou schopni najít.

Nově přidaná stránka je proto sirotek do té doby, dokud na ni neuvedete odkaz. To, že je stránka sirotek je zvyrazněno červenou barvou.

Pokud přidáváte horizontalní a vertikální menu, tak se k nim tvoří stránky a odkazy automaticky, tedy nic více nemusíte dělat. Toto platí jen pro případy ručně přidávaných stránek ve správě stránek.

Příklad:

Přidáte novou stránku "moje články". Zobrazí se:

Úspěšně uloženo! Odkaz na tuto stránku je:
?str=moje-clanky?hid=2&idmh=4

Parametry za otazníkem: hid=2 značí horizontální pořadí menu (2 = druhé menu zleva)
idmh=4 je id menu horizontální - tím se není třeba zabývat, to se uplatňuje při změně pořadí horiz. menu a ve správě stránek v odkazech.
Zjištění odkazu na stránku - odkaz na již existující stránku se zjistí ve správě stránek, klepnutím na ikonu a (anchor) vedle ikony pro smazání stránky. Zobrazí se přímo odkaz, který můžeme uložit do schránky <CTRL+C>. odkaz

Nyní na již existující stránce, klepnutím na editovací tlačítko vpravo nahoře , zadáme v editační části vnitřní odkaz klepnutím na ikonu vložit, upravit "vložit/upravit odkaz" do editovacího pole URL odkazu ?str=moje-clanky.

editace stránek

Výsledkem bude funkční vnitřní odkaz na stránku moje-clanky (?str=moje-clanky). Samozřejmě potom stisknout tlačítko "uložit", měl by se objevit text "úspěšně uloženo".

Použití předdefinovaných stylů:

Tyto styly je možno používat jako řádkové nebo blokové. Řádkové pro označení nebo zvýraznění slov v textu (pak je použit tag span). K řádkové úpravě textu jsou nejvhodnějsí styly poznámka a err_poznamka.

Předdefinované styly se použijí tak, že označíme blok textu a vybereme si z nabídky styly:

předdefinované styly

styly

obr_vlevo - rychlé umístění obrázku vlevo s obtékáním textu zprava
obr_vpravo - rychlé umístění obrázku vpravo s obtékáním textu zleva
odkaz - změní kurzor na packu jako u odkazů
seznamy - seznamy se zadají normálně v editační části textů. V aktualitách a poznámkách se automaticky zobrazují dle očekávání, v normálním textu na stránce je potřeba jim nastavit v editačním okně textů styl seznamy (pokud je vytvořeno vertikální menu), nebo nastavit styl seznamy_bez_vmenu (pokud stránka neobsahuje vertikální menu). Udělá se to tak, že vytvořený seznam se označí a nastaví se potřebný styl.
seznamy_bez_vmenu - použití seznamů kdy se nepoužívá vertikální menu

vypis_kodu - používá neproporcionální písmo pro různé výpisy kódů, černé písmo, šedý podklad, černé orámování. Pokud to má být vypsáno v jednom bloku (tak jak je to zde), tak HTML text nesmí obsahovat tagy <p>, místo <p> použít <br /><br />.
Tedy zde v redakčním systému při editaci místo <ENTER> stisknout 2x <SHIFT + ENTER>.

ukazka - stejné jako styl vypis_kodu jenom jiná barva pozadí (bledě modré) a orámování (modré), levý a pravý okraj odsazen 5px.

poznamka - nemá stanovenu šířku, světle žluté pozadí, žluté orámování, levý, pravý okraj odsazen o 0px, nulové svislé odsazení.

errpoznamka - nemá stanovenu šířku, světle červené pozadí, červené orámování, levý, pravý okraj odsazen o 0px, nulové svislé odsazení.

info - má stanovenu šířku 700px, centruje se do středu, světle žluté pozadí, žluté orámování.

errinfo - má stanovenu šířku 700px, centruje se do středu, světle červené pozadí, červené orámování.

formatovac - tento styl slouží k zalomení textu za zarovnaným obrázkem vlevo nebo vpravo.

vl styly


Popis ovládacích prvků při editaci

UPOZORNĚNÍ: Některé tlačítka nemusí být k dispozici.

Styl písma Styl písma
Může se aplikovat na označený text.
B - tučné písmo, zkratka CTRL+B
I - kurzíva, zkratka CTRL+I
U - podtržené písmo, zkratka CTRL+I
ABC - přeškrtnuté písmo
Dolní a horní index Dolní a horní index Z označeného textu udělá dolní, resp. horní index
Zarovnání textu Zarovnání textu Zarovná odstavec (nebo označený text) vlevo, na střed, vpravo nebo do bloku.
Formát textu Formát textu Nastaví formát textu na odstavec (paragraph, bežný text), adresu (address), předformátovaný (preformated) nebo nadpis (heading). Nadpis má několik úrovní, které umožňují text logicky členit.
Vložit/upravit hypertextový odkaz Vložit/upravit hypertextový odkaz

Označte text, z kterého chcete vytvořit odkaz a stiskněte toto tlačítko. Zadejte www adresu (včetně počátečného http://) nebo jméno záložky, na kterou má odkaz směrovat, případně další parametry, a potvrďte stisknutím tlačítka INSERT vlevém dolním rohu dialogového okna.

Odstranit odkaz Odstranit odkaz Odstraní hypertextový odkaz z označeného textu (není třeba označovat celý text, ze kterého vede odkaz, stačí kliknout kamkoliv v textu s odkazem).
Vložit/upravit záložku Vložit/upravit záložku Na pozici kurzoru se vloží „záložka" se zvoleným jménem, na kterou je možné odkazovat hypertextovým odkazem.
Vložit / upravit obrázek Vložit/upravit obrázek Do pole „Image URL" zadejte cestu k obrázku. Cesta k obrázku uloženém na jiném servru musí začínat http://. Pokud možno, použijte na vložení obrázku tlačítko „Browse", které otevře okno s průzkumníkem uploadnutých souborů.
Pro zvýšení přistupnosti stránky se doporučuje zadat popis obrázku do pole „Image description" a lepší je zadat jej i do pole Title (rúzné typy prohlížečů jej zpřístupňují odlišně). Popis obrázku se zobrazí, pokude bude obrázek z nějakého důvodu nedostupný.
Obrázek smažete tím, že na něj kliknete a stlačíte klávesu DELETE.
Vložit/upravit média Vložit/upravit média

Na pozici kurzoru se vloží mediální soubor (flash, video apod.). Doporučujueme kontaktovat WMP s žádostí o vložení.

Návod, jak vložit video z YouTube najdete níže.

Upravit HTML kód Upravit HTML kód Umožňuje přímou editaci HTML kódu.
Vyhledávání / nahrazení textu Vyhledávání/ nahrazení textu Umožňuje vyhledávat části textu a případně je nahradit jiným textem.
Klávesová zkratka CTRL+F.
Krok zpět / dopředu Krok zpět / dopředu
Umožňuje vrátit poslední krok zpět (Undo), nebo ho znovu vykonat (Redo).
Pokud například vložíte obrázek, a zjistíte, že ho tam nechcete, použijete Undo a poslední vykonaný krok se stornuje (vložení obrázku). Když si pak v zápětí uvědomíte, že tam ten obrázek vlastně chcete, použije krok dopředu (Redo) a naposled odvolaný krok se zase vykoná.
Seznam Seznam
Umožňuje vytvoření odrážek nebo číslovaného seznamu. Možno použít jak od pozice kurzora, tak aplikovat na označený text.
Styl seznamu Styl seznamu

Nastaví styl označeného seznamu - typ odrážek nebo číslování podle typu použitého seznamu. Použije se na seznam odrážek.
Zmenšit / zvětšit odsazení Zmenšit / zvětšit odsazení
Zmenší (posune doleva) nebo zvětší (posune doprava) odsazení označeného textu.
Vložit datum Vložit datum
Vloží aktuální datum ve formátu RRRR-MM-DD, např. 2011-01-28.
Vložit čas Vložit čas
Vloží aktuální čas ve formátu HH:MM:SS, např. 19:14:11.
Zapnout / vypnout zobrazení na celou obrazovku Zapnout / vypnout zobrazení na celou obrazovku
Přepíná mezi zobrazením textového pole v původní velikosti a celou obrazovkou.
Vložit symbol Vložit symbol
Umožňuje vložit speciální symboly, jako např. písmená řecké abecedy, ©, nebo symboly pro euro, libru a mnoho jiných.
Vložit horizontální čáru Vložit vodorovný oddělovač Vloží na pozici kurzoru horizontální dělící čáru.
Vystřihnout, kopírovat a přilepit Vystřihnout, kopírovat a přilepit
Označený text se vystřihne (CTRL+X) resp. zkopíruje (CTRL+C). „Přilepit" (CTRL+V) vloží vystřihnutý nebo zkopírovaný text na pozici kurzoru.
Nefunguje v prohlížeči Mozilla Firefox - je třeba použít klávesové zkratky.
Přilepit čistý text nebo text z wordu Přilepit čistý text nebo text z wordu

Zobrazí dialog pro vložení zkopríovaného textu na pozici kurzoru jako čistý text, resp. formátovaný text z Wordu nebo internetového prohlížeče.
Zkopírovaný text vložíte do dialogového okna pomocí klávesové zkratky CTRL+V, pak potvrďte vložení kliknutím na INSERT. Při vkládání čistého textu je možné hromadně odstranit konce řádků (text se sleje do jednoho odstavce) - vhodné při kopírování textů z PDF souborů.

Odstranit formátování Odstranit formátování
Odstraní formátování označeného textu.
Nedělitelná mezera Nedělitelná mezera
Vloží na pozici kurzoru nedělitelnou mezeru - v tomto místě se text nebude zalamovat na nový řádek.
Citace Citace
Označený text se naformátuje jako citace.
Nástroje pro vytváření tabulek Nástroje pro vytváření tabulek
Vložit tabulku, upravit řádek, upravit buňku, vložit řádek na začátek tabulky, vložit řádek na konec tabulky, odstranit řádek, vložit sloupec na začátek, vložit sloupec na konec, odstranit sloupec, rozdělit spojené buňky, spojit buňky.
Emotikony Emotikony Zobrazí okno pro vložení grafické emotikony (tzv. smajlíka). Kliknutím na zvolenou emotikonu se tato vloží na pozici kurzoru.
Horizontální oddělovač Vložit/upravit vodorovný oddělovač Umožňuje vložit nebo upravit existujíci vodorovnýoddělovač. V zobrazeném dialogovém okně je možné nastavit jeho šířku a tloušťku.
Náhled Náhled
Zobrazí náhled současné podoby textu pro kontrolu před uložením.
Rozbalovací text Rozbalovací text

Vloží blok textu, který je možné skrýt nebo zobrazit kliknutím na odkaz.
Do zobrazeného dialogového okna zadejte název - text odkazu, a unikátní ID, podle kterého bude možné tento blok textu identifikovat. Zvolte, zda má být text implicitně zbalený nebo rozbalený.
Po potvrzení dialogu se v editoru zobrazí odkaz, který bude sloužit jake přepínač pro zobrazení nebo skrytí textu, a blok textu, který je možné editovat. Všechno, co bude zadené v tomto bloku se bude skrývat nebo zobrazovat po kliknutí na přepínač.

Tisk Tisk Vytiskne obsah editoru.
Uložit Uložit
Uloží změny provedené v textu
Konec stránky Vložit konec stránky

Vloží na pozici kurzoru konec stránky.
Některé CMS (např. Joomla) podporují rozdělení obsahu na více stránek pomocí tohoto tlačítka.

Nápověda Nápověda Zobrazí informace o editoru, nápovědu k editoru a seznam aktivních pluginů.
Vložit novou tabulku Vložit tabulku Vloží novou tabulku

Práce s tabulkami

Vložení tabulky

Tabulku vložíme kliknutím na tlačítko „Vložit tabulku" Vytvořit tabulku . Otevřené dialogové okno umožňuje zadat počet řádku (rows) a sloupců (cols) tabulky.

Úpravy tabulky

Aby bylo možné použít nástroje na úpravu tabulky, musí byt tabulka označena, nebo se v ní musí nacházet kurzor.

Vložení textu nebo volného řádku před tabulku umístěnú na začátku

V případě, že se na začátku editoru nachází tabulka a není před ní žádný řádek textu, nejde před tabulku umístnit kurzor kliknutím myši. Je třeba kliknout do první buňky tabulky a pak se pomocí levé šipky na klávesnici dostat před tabulku.
Jiná možnost je vložit text před tabulku přímo v editoru HTML kódu, to však jen v případě, že máte alespoň základní znalosti HTML.

Tabulky se svislými nadpisy


Doležálek Petr
Francouzák Jaromír
Mahdalová Jitka
Polášek Libor
1. EKO R-NAH RDOJ R-NAH
2. EKO O-NAH RDOJ O-NAH
3. EKO O-NAH RDOJ O-NAH
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th class="rotate">
<div><span> </span></div>
</th> <th class="rotate">
<div><span>Doležálek Petr</span></div>
</th> <th class="rotate">
<div><span>Francouzák Jaromír</span></div>
</th> <th class="rotate">
<div><span>Mahdalová Jitka</span></div>
</th> <th class="rotate">
<div><span>Polášek Libor</span></div>
</th>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>EKO</td>
<td>R-NAH</td>
<td>RDOJ</td>
<td>R-NAH</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Editace textu

Zalomení řádku

Editor se chová tak, že po stlačení klávesy ENTER se vytvoří nový odstavec. To je v některých případech nežádoucí. Stlačením klávesové kombinace SHIFT+ENTER se řádek zalomí bez přerušení současného odstavce.

Seznamy

Seznam začnete psát stlačením tlačítka pro normálni nebo číslovaný seznam Seznam, nebo jej můžete aplikovat na už napsaný text.
Pomocí tlačítka „Styl seznamu" můžete nastavit vzhled odrážek. U nečíslovaného seznamu je to kruh, kružnice, čtverec nebo žádná odrážka. U číslovaného seznamu jsou na výběr čísla, malé nebo velké písmena normální nebo římské abecedy a žádna odrážka. Je možné nastavit též číslo, kterým bude číslování začínat.


Vložení obrázku

XHTML zarovnání obrázku

Pro vložení obrázku je zapotřebí jej nejdříve nahrát na server ve správě souborů a fotogalerií. Pak si stačí zkopírovat cestu k obrázku (např. obr/dovolena 2018/d100178.jpg. Poté klepnout v liště výběru na obrázek, zadat URL, popis, titulek a nastavit mu vlastnosti. Pak v záložce "vzhled" nastavit třídu na obr_vlevo nebo obr_vpravo. Tím dojde k zarovnání obrázku vlevo/vpravo podle XHTML standardu.

 

 

Vkládání médií

Vložení videa z YouTube

Pro vložení videa z YouTube je možné použít tlačítko Vložit/upravit média Vložit/upravit média. V zobrazeném dialogovém okně vyberte typ média Flash.

Na YouTube najdete video, které chcete vložit. Adresa videa bude ve tvaru:
http://www.youtube.com/watch?v=GNIJJUsv888, kde GNIJJUsv888 je kód videa.
Celé URL zkopírujte a do dialogového okna pro vložení Soubor/URL. Klikněte na <vložit> a je hotovo.


Uložení stránky jako PDF

Nyní lze uložit každou stránku jako .PDF soubor. Ukládat stránky jako PDF můžou pouze přihlášení uživatelé klepnutím vpravo nahoře v editačním okně na ikonu do pdf (do PDF).

Informace o viditelnosti aktuální stránky

Informace o viditelnosti aktuální stránky je zobrazena ikonou neveřejná (neveřejná stránka viditelná pro všechny přihlášené, oprávněná osoba může kliknutím na tuto ikonu [Z = zveřejnit] stránku zveřejnit) nebo neverejná special (neveřejná s omezenou viditelností). Pokud jedna z těchto ikon chybí, jedná se o veřejnou stránku.

 


« zpět na obsah dokumentace

SSL pro weby od 11/2015 zdarma


MS WINDOWS 10 - sběr informací o uživateli


DEBIAN 10 - OS zdarma debian vyšel 17.6.2019

debian 9

debian 10 - stáhnout pro PC


Zranitelnost „ROM-0“ routerů


Předali data tajným službám
Americké bezpečnostní agentuře (NSA) předali data Microsoft, Yahoo, Google, Facebook...


Itálie preferuje open source
Italský parlament schválil zákon, který nařizuje státním institucím pořizovat otevřený software před komerčním. To znamená LINUX místo MS-WINDOWS, LIBRE OFFICE místo MS OFFICE atd.

25.11. 2019 11:11:19
 • Redakční systém MRS
 • 10 nečastějších zranitelností WEBU
 • Esperantoesperanto - univerzální mezinárodní jazyk
 • Kryptografie okolo nás - kniha popisuje využití kryptografie v běžném životě
 • SMS zdarma - posílání SMS zdarma
 • proč LINUX
 • základy LINUXU
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Řekněte sbohem Microsoftu
 • Rychlost připojení - změřte si svoji rychlost
 • SEO servis
 • Jak psát web
 • Zákony - občanský, autorský, obchodní zákoník atd.
 • Infosoud - nalezení stání a průběhu jednání
 • ARES - registr ekonomických subjektů
 • Katastr nemovitostí
 • Broďan - brodské nezávislé zpravodajství
06.02. 2020 15:52:26
Návštěvy
Celkem: 173641
Týden: 556
Dnes: 20
Květná 1843, Uherský Brod  přihlásit poslední změna: 31.05. 2018 09:13:47