Osm pravidel dialogu

 1. Tvůj oponent není nepřítelem, ale partnerem při hledání pravdy.
  Cílem naší diskuze je pravda, nikoliv intelektuální soutěž. Účast v dialogu předpokládá trojí úctu: K pravdě, k druhému, k sobě.
 2. Snaž se porozumět druhému.
  Nepochopíš-li správně názor oponenta, nemůžeš jeho tvrzení ani vyvracet, ani uznávat. Formuluj sám jeho námitky, aby bylo jasné, jak jim rozumíš.
 3. Tvrzení bez věcných důkazů nevydávej za argument.
  V takovém případě jde pouze o tvé mínění a partner mu nemusí přiznat váhu argumentu.
 4. Neutíkej od tématu.
  Nevyhýbej se nepříjemným otázkám nebo argumentům tím, že svedeš diskuzi jinam.
 5. Nesnaž se mít za každou cenu poslední slovo.
  Množství slov nenahradí chybějící argument. Umlčení oponenta neznamená vyvrácení jeho argumentů ani popření jeho myšlenek.
 6. Nesnižuj osobní důstojnost oponenta.
  Kdo napadá osobu protivníka, ztrácí právo účastnit se dialogu.
 7. Nezapomeň, že dialog vyžaduje kázeň.
  Nakonec rozumem a nikoliv emocemi formulujeme svá tvrzení a úsudky. Kdo není schopen své city a vášně ovládnout a kdo není schopen srozumitelně a klidně vyjádřit svůj názor, nemůže vést smysluplný rozhovor s druhými.
 8. Nezaměňuj dialog s monologem.
  Všichni mají stejné právo se vyjádřit. Nezabíhej k podružnostem. Ohleduplnost vůči ostatním se projevuje i tím, že dokážeš šetřit časem.

SSL pro weby od 11/2015 zdarma


MS WINDOWS 10 - sběr informací o uživateli


DEBIAN 9 Stretch - OS zdarma debian vyšel 17.6.2017

debian 9

debian 9 - stáhnout pro PC


Zranitelnost „ROM-0“ routerů


Předali data tajným službám
Americké bezpečnostní agentuře (NSA) předali data Microsoft, Yahoo, Google, Facebook...


Itálie preferuje open source
Italský parlament schválil zákon, který nařizuje státním institucím pořizovat otevřený software před komerčním. To znamená LINUX místo MS-WINDOWS, LIBRE OFFICE místo MS OFFICE atd.

01.07. 2017 19:50:10
 • Redakční systém MRS
 • 10 nečastějších zranitelností WEBU
 • Esperantoesperanto - univerzální mezinárodní jazyk
 • SMS zdarma - posílání SMS zdarma
 • proč LINUX
 • základy LINUXU
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Řekněte sbohem Microsoftu
 • Rychlost připojení - změřte si svoji rychlost
 • SEO servis
 • Jak psát web
 • Zákony - občanský, autorský, obchodní zákoník atd.
 • Infosoud - nalezení stání a průběhu jednání
 • ARES - registr ekonomických subjektů
 • Katastr nemovitostí
 • Broďan - brodské nezávislé zpravodajství
01.09. 2016 10:53:48
149871
Květná 1843, Uherský Brod  přihlásit poslední změna: 26.11. 2016 15:34:11